Søørred

Det er nok ikke overraskende, at søørreden tilhører samme art som hav- og bækørreden. På latin går den under navnet Salmo trutta lacustris.

Man støder kun på den i Danmark ganske få steder, da den befærder sig i søer, der kræver koldt vand med højt iltindhold. Disse søer ligger blandt andet i Østjylland og Nordsjælland.

I løbet af søørredens første leveår står menuen som regel på insekter og mindre krebsdyr. Når den med tiden bliver større, og bevæger sig ud i søen, består føden typisk af smelt, elritse, helt og heltling, som alle er mindre skidtfisk.

Modsat mange andre fisk, så lever søørreden på egen hånd. I sommerperioden befærder den sig rundt på de mere dybe vande, hvorimod den om foråret og efteråret bevæger sig ind på sikker grund, med lavere vand.

Den opnår som regel en længde på 25-30 centimeter, som er den mest udbredte størrelse herhjemme. Dertil får den typisk en kropsvægt på syv-otte kg.

Hannen bliver som regel kønsmoden, når den er et sted mellem tre og fem år gammel, hvorimod hunnen først bliver det i fire-syv års alderen.

Gydningen finder sted i perioden mellem august og november måned, og foregår som regel i vand på op til en meters dybde med grus bund. Hunnen ligger et sted mellem 1000 og 2000 æg, som alle udklækkes i løbet af foråret.

Skriv en kommentar

Søg
Annonce
Fiskemagasinet på dk4
Nye kommentarer