Sild

Silden er nok en af de mest populære fisk herhjemme. Enhver dansker ville kunne nikke genkendende til silden, da den er meget udbredt som spisefisk herhjemme.

Der afholdes nok ikke en eneste julefrokost i dette land, uden silden er med til bords. Silden har været en populære spise herhjemme i mere end 1000 år, og den tradition må man sige, vi holder godt fast i.

Silden hedder på latin ”Clupea harengus”. Den kan findes ved alle de danske kyster, hvor den svømmer rundt i store stimer, der kan bestå af op til en million sild. Det mindste fangstmål er 18-20 cm, hvilket afhænger af hvilket farvand der er snakke om. Normalt ses de dog op til hele 35 cm lange.

Gemmer sig for rovfisk

Ligesom så mange andre småfisk, så gemmer silden sig også for sine fjender. Heriblandt finder man blandt andre laks, hajer, marsvin og mennesker. Silden har dog sin helt egen metode til at gemme sig for disse store rovfisk.

Hvis man ser silden nedefra, så vil den være lige så lys som det lys der kommer ovenfra. Hvis du derimod ser den fra oven, så er silden lige så mørk som havbunden. På den måde kan den let svømme rundt og skjule sig.

Stimerne med sild bevæger sig aldrig ned på bunden af havet. Den svømmer normalt på vand fra 0 til 250 meters dybde. Silden har bløde finner uden pigstråler, glatte gællelåg, samt fuldstændig dækket af store skæl, der let kan falde af.

En gammel sag

Silden kan modsat mange andre fisk, virkelig få en del år på bagen. Den kan nemlig gå hen og blive hele 25 år gammel. I al dens levetid jager den sin føde ved hjælp af synet, hvilket betyder, at den skal bruge dagslys til at jage.

Sildens normale føde består normalt af plankton, små krebsdyr, vandlopper, fiskelarver og snegle. Den bruger sine forbavsende stærke tænder til at knuse sine ofre.

De forskellige sildstammer gyder på hvert sit tidspunkt af året, så man kan derfor ikke sætte en præcis periode på hvornår det foregår. De bliver kønsmodne når de er omkring tre år gamle, og når det sker, så gyder den mellem 25- og 50.000 æg.¨

Lystfiskeri efter sild

Sildefiskeri er som ordet antyder det, fangst af sild. Denne del af fiskeriet har været vigtigt for det danske fiskeri i rigtig mange år. Rent tonsmæssigt, er silden den fisk der bliver fanget flest af hvert år. Der bliver ca. hentet 100.000 tons sild ind om året.

Dette har dog tidligere været meget mere, men som alt andet fiskeri, er der kommet strammere regler og derfor er fiskeriet på sild også rent tonsmæssigt faldet.

Når der tænkes på Bornholm og alle de silderøgerier der findes der, kan man godt forstå, at sildefiskeriet i Danmark har været på det niveau som det er i dag, hvis der så også samtidig tænkes over alle de sild der bliver langet over disken omkring julemåneden må det stå klart for enhver dansker at sildefiskeriet, er det største fiskeri i Danmark.

Sildefiskeri som lystfiskeri er meget populært, flere steder i Danmark, blandt andet er det ved Hvide Sande et meget populært fiskeri, hvor der ligefrem afholdes en sildefestival hvert år, med store præmier.

Ved Aalborg havn, står der også hvert år, et stort antal fiskere, der bare venter på at hive silden i land. Når der hives forfang op med fem til syv sild på, kan det ikke undgås at sildefiskeri er så populært som det er.

Selve sildefiskeriet er ikke det sværeste at gøre, der skal bruges en fiskestang med en kastevægt på 30-60 gram, alt efter hvad ønskerne er til performance. Der skal gerne fiskes med forfang på fire-seks kroge og specielle bly, der er lavet til formålet.

Der findes flere forskellige former for sildeforfang, de fleste fungerer godt, når silden er i store antal, da man så nærmest ikke kan undgå at få en sild på krogen.

Hvornår er der sildesæson?

Der er gerne sildesæson to gange om året, i foråret, strækker det sig fra sidst i marts og hele april, nogle gange helt hen til juni måned. I efteråret, er det gerne september og oktober måned, det kan under de rigtige forhold strække sig helt ind i december måned.

Det er to forskellige omgange sild der fiskes i perioderne. Efterårssildene er meget mere velpolstrede i det, end forårssildene, det betyder der er mere kød på de sild, der fanges i efteråret.

Når du har et rigtigt sildeforfang, det rigtige bly og den rigtige stang, er det en fornøjelse at fange sild, langt de fleste steder, da du her vil kunne opleve flere gange at trække mange sild på et forfang.

Det rigtige bly og forfang

Sildebly, eller bly til sildefiskeriet har gerne en større overflade og vægt, end mange andre bly har, for at gøre sildene interesserede, kan sildebly også fås i farver der lokker sildene til.

Det er altid en god ide at spørge ved den lokale fiskebutik, hvad der er godt at bruge på de dage, hvor der ikke ser ud til at blive fanget noget.

Hvad angår forfang, er der også flere muligheder, det findes med guldkroge, med farverige forfang og svirvler. Det vil også her være en god ide at høre i den lokale grejbutik, hvilket forfang der er godt at bruge på det tidspunkt af året, du ønsker at fange sild.

One Response to “Sild”

Skriv en kommentar

Søg
Annonce
Fiskemagasinet på dk4
Nye kommentarer