Sandart

Sandart er en fisk, der lever i dansk farvand. Der er set eksemplarer af sandart, der er blevet helt op til en meter lange og med en vægt på over 10 kg. Der er dog ingen tvivl om, at de mere almindelige sandarter er noget mindre i størrelse. Den latinske betegnelse for sandart er noget så luksuriøst som ‘Sander lucioperca’. 

Kendetegnende for sandarten er dens skiftende farver. Ikke forstået på den måde, at den kan skifte farve på nogen måde. Men det er karakteristisk, at sandarten har en sølvfarvet underkrop, mens den på ryggen er brun. Sandart er desuden i familie med den lidt mere velkendte aborre.

Sandarten er en vaskeægte rovfisk, der lever i ferskvand på linje med gedden. Faktisk er det kun gedder, der overgår sandarter i størrelse. Sandarten er dog ikke ligeså voldsom som andre rovfisk, når det kommer til at finde føde. Forstået på den måde, at sandarten primært lever af småfisk. Der er ingen specielle fiskearter, sandarten foretrækker – den æder ganske enkelt det hele. Også andre og mindre sandarter, så her er tale om en kannibal.

Sandarten er ikke oprindeligt en dansk fisk. Sandarten er dog, for mange år siden, blevet sat ud i danske søer og vandløb, hvorfra den har formeret og tilpasset sig. Oprindeligt kom sandarten fra landene syd for Danmark, herunder Tyskland, Holland og Italien.

Man kan fange sandarten i flere danske vandløb. Bl.a. meldes der hvert år om store fangster af sandart i Gudenåen og Skjern Å.

 

One Response to “Sandart”

  • Jørgen L. Paustian says:

    Sandarten fanger sit bytte med lugtesansen, hvor geden bruger synet.
    Derfor har den stor succes i uklare søer, som Furesøen, Bagsværd og Lyngby Sø. Normalt foretrækker den dybe søer som Juelsø, Farumsø og Furesøen, dog er Lyngby og Bagsværd søer en undtagelse.
    Fredningstiden er Maj måned som hos aborren og i Gudenå systemet foretrækker den at yngle i åløb på lavt vand. Derfor er der stor tradition med sæson start ved Ry mølle den 01 juni.

Skriv en kommentar

Søg
Annonce
Fiskemagasinet på dk4
Nye kommentarer