Brasen

Brasen går på latin under navnet “Abramis brama”. Den er meget udbredt i Danmark, hvor til daglig har sin færden i søer og langsomt flydende åer. Dog møder du ikke brasen i mindre vandhuller og moser herhjemme.

Hvis det skal være, kan den også godt leve brakvand. Dog tåler den knap så meget saltvand som eksempelvis aborren.

Brasens mund har en udskydende funktion. Det gør det nemmere for den at fange sin føde, da det virker lidt som en støvsuger. På den måde kan den suge sin føde op fra bunden af vandet, hvilket normalt består af smådyr, snegle og planter.

Når dette sker, så står brasen nærmest lodret i vandet, hvilket kan se ganske underholdende ud.

Væksten afhænger af miljøet  

Da brasen nu engang lever i søer og åer, så er væksten meget afhængig af miljøet på det pågældende levested. Hvis søen eller åen har været forurenet af den ene eller anden årsag, så lever den selvfølgelig langt kortere tid, end hvis den havde levet i et sundt miljø.

Derfor varierer brasens levealder også fra 8-20 år, da man ikke kan sætte en general levealder på. Når den er særdeles heldig, så kan den i de færreste tilfælde gå hen og blive hele 80 centimeter lang.

Dette sker dog meget, meget sjældent, og oftest ser man heller ikke brasen længere end 30-40 centimeter. Samtidig har den også en gennemsnitsvægt på små et-to kg.

Forsvarer sit territorium  

Som man ikke kan fastlægge den generelle levetidsalder for brasen, så er det også svært at fastsætte en general gydningsalder. Derfor kan dette ske lige fra brasen har rundet de fire år, til den er hele 10 år gammel.

Gydningsperioden ligger dog fastlagt i slutningen af maj, eller starten af juni måned. Når gydningsperioden så engang finder sted, så foregår dette på lavt vand, og foregår for det meste over flere dage.

I denne tid forsvarer hannen territoriet så godt han engang kan, så der ikke skal ske hans yngel noget. Æggene sætter sig fast på enten små sten eller planter, og udklækker efter alt i mellem 3-12 dage, afhængig af vandet temperatur.

Skriv en kommentar

Søg
Annonce
Fiskemagasinet på dk4
Nye kommentarer