Ål

En ål er en familie af fisk under det latinske navn ‘Anguilliformes’. Herunder eksisterer der flere forskellige arter af ål, bl.a. den europæiske, som også er den mest almindelige ål i danske farvande, som går under det latinske navn ‘Anguilla anguilla’.

Karakteristisk for ålen

Karakteristisk for i hvert fald denne art af ål, er at den ligner en slange udseendemæssigt på flere punkter, bl.a. pga. dens runde aflange form, samt dens bevægelser, hvorved den snor sig af sted i vandet. Den europæiske ål kan i gennemsnit blive 60-80 centimeter lang, men under særligt gunstige forhold, føde- og temperaturmæssigt, kan de blive helt op til 150 cm.

Derudover er det karakteristisk for denne ål, at den lever på bunden af de søer og vandløb, hvor den holder til, og at den bl.a. lever af smådyr, der også befinder sig hernede.

Europæisk ål

Den europæiske ål lever helst i ferskvand, men kan også begå sig i saltvand, hvilket bl.a. kan ses, når ålen skal yngle. Om efteråret drager ålen nemlig ud fra det ferskvand, hvori den normalt begår sig, ud mod Atlanterhavet, og helt specifikt til den del af Atlanterhavet, der betegnes som Sargassohavet, hvilket ligger ud for Nordamerikas kyst, for at yngle. Det er helt karakteristisk for dette hav, at det er kendt som det sted, hvor ål yngler. Der hersker megen tvivl om hvorvidt ål yngler, nærmere betegnet, om de lægger æg eller føder levende unger, da videnskaben ikke har kunnet påvise hverken det ene eller det andet.

Efter at have ynglet migrerer ålen og dennes yngel tilbage til deres vante levested i ferskvandet.

Ålen er, som så mange andre fisk, også en delikat spise i Danmark, hvor denne kan spises enten røget eller stegt.

Skriv en kommentar

Søg
Annonce
Fiskemagasinet på dk4
Nye kommentarer